Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Pracownia literacka MDK zaprasza na zajęcia prowadzone przez panią Małgorzatę Klinkosch.Galeria Piwnica MDK Puławy MDK Puławy PIĄTKI W PIWNICY

Powstaje przestrzeń dla osób, które piszą własne teksty i chciałyby podzielić się nimi. Spotkania odbywać się będą w pierwszy piątek każdego miesiąca w Galerii "Piwnica" Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach u. Sieroszewskiego 4.
Czekamy na tych z dorobkiem artystycznym, jak i na pasjonatów od godziny 16.00 do 18.00
Ruszamy 3 marca 2017 r.

Organizator: Małgorzata KlinkoschW ramach pracowni literacko-dziennikarskiej prowadzone są zajęcia:

Literackie poniedziałki w MDKu

Ta forma zajęć literackich zapewnia:

 • konsultacje dotyczące własnej twórczości literackiej (wierszy, opowiadań),
 • możliwość poznania twórców z powiatu puławskiego,
 • szansę na publikacje utworów na łamach Kwartalnika Powiatowego "Tu jest moje miejsce",
 • udział w konkursach literackich organizowanych przez MDK i inne instytucje ,
 • wspólne odkrywanie autorów współczesnej literatury polskiej.

Spotkania odbywać się będą w godzinach: 15:00 - 18:00.

* * *

KLUB LITERACKI "STROFKA"

Cele

 • Poznanie dorobku artystycznego twórców powiatu puławskiego
 • Pobudzanie zainteresowań literackich młodzieży
 • Popularyzacja twórczości artystów amatorów starszego i młodszego pokolenia poprzez pomoc w organizacji spotkań literackich
 • Rozwijanie umiejętności właściwego odbioru utworów poetyckich i prozatorskich (czytanie, analiza, interpretacja)
 • Poznawanie zasad poprawnej wymowy, dykcji oraz emisji głosu. Autoprezentacja
 • Atrakcyjne spędzanie wolnego czasu

* * *

ZAUŁEK LITERACKI - EDUKACYJNO-LITERACKI
PROGRAM DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH

Cele

 • Popularyzacja literatury dziecięcej
 • Wykorzystanie treści bajek psychoedukacyjnych do rozwiązywania problemów wychowawczych
 • Stosowanie gier, zabaw oraz dramy, a także utworów muzycznych w celu lepszego przyswojenie poznawanych treści i uatrakcyjnienia zajęć
 • Kształtowanie małej i dużej motoryki dziecka
 • Integracja grupy poprzez tworzenie przyjaznej atmosfery podczas zajęć
 • Kształtowanie poprawności wypowiedzi i formułowania opinii
 • Prezentacja osiągniętych na zajęciach efektów pracy poprzez wystawienie spektaklu dla rodziców

* * *

KLUB SŁOWA I SŁÓWKA

Celem zajęć jest wspieranie nauki języka angielskiego poprzez:

 • zabawy
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • oswojeniu podstaw gramatyki angielskiej
 • pożyteczne spędzanie wolnego czasu