W ramach obchodów 62. Międzynarodowego Dnia Teatru, 27 marca br. o godz. 10:00 zapraszamy do Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach na koncert zespołu "Remont" oraz monodram "Matka z Ameryki" w reżyserii Renaty Siedlaczek.
 "Matka  z Ameryki" to opowieść związana z tym terenem. Jej kanwą są fragmenty pamiętnika Pani Stanisławy Gajdy - z domu Rodzik - opowiadającej o swoim życiu.
Pamiętnik zawiera prawdziwe informacje o zawiłych losach dziecka porzuconego przez swych rodziców, którzy wyjechali za chlebem do Ameryki. Wzruszająca historia spotkania matki i córki po 53 latach niewidzenia się.
Fragmenty pamiętnika zaprezentuje Pani Jadwiga Grzegorczyk. Opiekę artystyczną nad tym projektem sprawuje Renata Siedlaczek.