RADA RODZICÓW
Młodzieżowego Domu Kultury
ul. Sieroszewskiego 4 

PKO BP S.A. I O/Puławy
45 1020 3219 0000 9102 0044 2962