Mała Liga Szachowa Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Turnieju szachowym.

Liczba uczestników turnieju jest ograniczona. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Wpisowe na każdy turniej wynosi 5 zł. Uzbierana kwota przeznaczona będzie na puchary i nagrody dla uczestników na zakończenie Małej Ligi Szachowej. Ze względu na standardy obowiązujące w całym systemie turniejów szachowych, klasyfikacja końcowa będzie wykonana z podziałem na 2 kategorie wiekowe (klasy 1-4, lasy 5-8) oraz kategorię dziewcząt i chłopców.

Termin: 22 wrzesień 2022 r. godz. 16:00

Prosimy uczestników o przybycie 30 minut przed turniejem w celu dopełnienia formalności.

Do pobrania:
Regulamin turnieju