17 kwietnia 2024 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się Turniej Jednego Wiersza „Nie pisz do szuflady” im. Zbyszka Kozaka.

Młodzi poeci czytając swoje wiersze przed licznie zgromadzoną publicznością wzięli udział w swoistym spotkaniu literackim, prezentacji poglądów i emocji w artystycznej formie.
Komisja w składzie: Mariola Błazik, Anna Maj i Paulina Pajurek miała niełatwy wybór.
29 młodych poetów wykazało się dużą wrażliwością i ciekawymi przemyśleniami tworząc bardzo dojrzałą poezję.
Mistrzynią Turnieju została Anna Konieczna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach, uczennica pani Renaty Marcinko. Oprócz nagrody książkowej otrzymała ona piękną statuetkę anioła, wykonaną przez Annę Maj.
Nagrody otrzymali również: Amelia Ozga i Adam Franciszek Wojtowicz. Komisja postanowiła ponadto przyznać 4 wyróżnienia, które otrzymali: Oliwia Krupa, Julianna Kępka, Kinga Błaszkiewicz i Maria Bartoszek.
Wszyscy uczestnicy otrzymali tomik wierszy pt. „Zmagania” Małgorzaty Klinkosch - inicjatorki Turnieju Jednego Wiersza .

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ