8 kwietnia 2022 r. nastąpi uroczyste otwarcia po remoncie Obserwatorium Astronomicznego im. Franciszka Armińskiego przy ul. Filtrowej 50 w Puławach. W tym dniu od godz. 20:00 do 22:00 zaplanowano m. in. zwiedzanie obiektu oraz nocną obserwację nieba.

W najbliższym czasie w obserwatorium organizowane będą warsztaty edukacyjne i artystyczne, wystawy oraz inne wydarzenia kulturalne.
Zapraszamy.
 
Budynek z roku 1928, pierwotnie służący jako wieża ciśnień. Plany budowy placówki sięgają roku 1965, kiedy to Bolesław Macek proponuje przebudowę nieczynnej wieży na obserwatorium, Powstaje "Grupa Podwórkowa im. M. Kopernika" skupiająca młodzież, nad którą pieczę sprawują Maria i Bogdan Szewczykowie. W 1971 roku władze miasta przekazują Puławskiemu Oddziałowi Towarzystwa Miłośników Astronomii obiekt, który może posłużyć do powstania obserwatorium.
Pierwsze prace podejmuje Grupa Podwórkowa, która porządkuje wnętrze i teren wokół budynku. Projekt przebudowy powstaje w roku 1976, lecz pierwsze budowlane prace adaptacyjne ruszają w 1981 roku i trwają do roku 1988. W ramach modernizacji obiektu dobudowano klatkę schodową i 2 pomieszczenia z tarasem.                             
W 1985 r. Lucjan Newelski i Wiesław Kłaput (z O/PTMA w Warszawie) podpisują umowę na wykonanie kopuły. Pierwotnie planowano zainstalowanie teleskopu Newton o śr. 500 mm. Nie udało się jednakże ukończyć prac nad tym projektem. Oddział PTMA w Warszawie postanowił zatem wypożyczyć teleskop Newtona o śr. 250 mm dla Oddziału w Puławach. W 1988 r. przy pomocy dźwigu z Zakładów Azotowych w Puławach na szczycie wieży zamontowano kopułę. Od 1989 r. Puławski Oddział PTMA rozpoczął działalność w swojej stałej siedzibie w obserwatorium. Powstały sale: szlifierska, instrumentalna, techniczna, wykładowa.
W 1990 r. wypożyczony z Warszawy teleskop dotarł do Puław. W 1994 r. zakończono prace przy teleskopie i kopule. 2 maja 1994 r. oficjalnie otwarto Obserwatorium Astronomiczne z udziałem władz miasta, MDK w Puławach oraz członków ZG PTMA i O/PTMA w Warszawie. Obserwatorium decycją Lubelskiego Kuratora Oświaty stało się placówką międzyszkolną.