Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zaprasza na "Południe Literackie" - podsumowanie dwóch konkursów związanych z kulturą języka polskiego, które odbędzie się 17 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach.

Poznamy wówczas laureatów Powiatowego Konkursu Ortograficznego oraz Powiatowego Konkursu Literackiego „Życie na pokaz”.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Starosty Puławskiego - Pani Danuty Smagi..