Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Wiktora Kurpiewskiego "Narośl". Wydarzenie będzie miało miejsce 21 kwietnia o godz. 17:00 w galerii "Piwnica" MDK Puławy.
 
Wiktor Kurpiewski - urodzony w 1999 roku w Warszawie, student Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS. Brał udział w kilku wystawach zbiorowych. Jego prace były kilkukrotnie wystawiane i sprzedawane w rozpoznawalnych domach aukcyjnych. Tematy które porusza artysta są ściśle związane z tzw. "biomorfizmem" oraz szeroko pojętą sztuką materii. Głównym założeniem jego pracy twórczej jest ukazywanie natury przepuszczonej przez filtr własnej wrażliwości. Poddaje analizie rozwój formy - od fazy początkowej aż do fazy rozkładu, starając się znaleźć najciekawszy moment ewolucji ukazywanego przedmiotu. Poprzez swoje prace artysta podejmuje próbę zdefiniowania życia zauważając jego kluczowe cechy: kruchość, degradację a także niepowtarzalność i piękno.