Drukuj
Kategoria: dokumenty-mdk
Odsłony: 407

Dokumentacja MDK:

Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach

Regulamin Organizacyjny Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach

Program profilaktyczno - wychowawczy Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach

Plan nadzoru pedagogicznego Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach

Raport z Ewaluacji Wewnętrznej Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach

Klauzula informacyjna dla rodziców / opiekunów prawnych i uczestników zajęć

Raport z Ewaluacji Zewnętrznej

Zarządzenie wprowadzające politykę ochrony danych

Zarządzenie wprowadzające rejestr czynności przetwarzania danych osobowych