Dnia 26 kwietnia 2022 r. w Młodzieżowym Dom Kultury w Puławach odbyły się XIV Dziecięce Spotkania Teatralne. Spotkania mają formę przeglądu. Celem imprezy jest prezentacja dorobku teatralnego Przedszkoli, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami artystycznymi oraz poszukiwanie nowych form pracy artystycznej z dziećmi.
Do przeglądu zgłosiło się pięć placówek. Przedszkole w Gołębiu, grupa przedszkolna z Zespołu Szkół w Janowcu, Miejskie Przedszkola nr 7 i 14 w Puławach oraz Publiczne Przedszkole Integracyjne w Puławach.