Sztuka Otwartości” to bezpłatne warsztaty artystyczne skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych. Obejmuje on cztery rodzaje warsztatów: muzyczne, teatralne, plastyczne i taneczne.

Mają one na celu pokazanie dzieciom różnorodności aktywności artystycznej, w jakiej mogą one uczestniczyć.

Dzieci często mówią, że nie mają żadnych zdolności ani talentu – co jest nieprawdą. W każdym z nas drzemie ukryty talent. Często po prostu nie mamy możliwości by to sprawdzić i odkryć. Nasze warsztaty pokażą dzieciom w jakich kierunkach mogą się rozwijać i zachęcą do poszukiwania swojej indywidualnej drogi artystycznej.

W Puławach nie brakuje miejsc, w których dzieci mogą się rozwijać, niestety nie wszyscy o tym wiedzą. Oferta kulturalna jest bardzo szeroka, ale czasami brakuje odwagi by po nią sięgnąć z obawy, że może „nie dam sobie rady” lub „to nie dla mnie”. Ileż talentów umyka przez to, że nie dajemy im szansy na rozkwit? Sztuka jest też doskonałym sposobem na radzenie sobie z nieśmiałością, brakiem wiary we własne możliwości i strachem przed opinią innych. Bo cóż lepiej podbudowuje poczucie wartości człowieka i otwiera na świat jak sukces? Ale aby go osiągnąć – trzeba dać mu szansę.

Nasz projekt jest właśnie taką szansą, a także uatrakcyjnieniem oferty kulturalnej miasta Puławy, Jego celem jest również zwiększenie uczestnictwa w kulturze, edukacja kulturalna i artystyczna, budowanie pozytywnego wizerunku Puław, jako miasta ciekawych inicjatyw kulturalnych.

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Rodzina” i Młodzieżowy Dom Kultury

Zadanie dofinansowano z budżetu Miasta Puławy