Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zaprasza do udziału w Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych grupy przedszkolne z miasta i powiatu puławskiego.
 
Dziecięce Spotkania Teatralne to impreza, dzięki której istnieje możliwość zaprezentowania efektów pracy z dziećmi. Stwarza również okazję do wymiany doświadczeń nauczycielom prowadzącym, a także dostarcza artystycznych przeżyć małym wykonawcom i ich rodzicom.
Karty zgłoszeń przyjmowane będą do dnia 17 kwietnia 2023 r.
 
Dziecięce Spotkania Teatralne odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach 25 i 26 kwietnia 2023 r.

Do pobrania:
Regulamin przeglądu(*pdf)               Karta zgłoszenia(*pdf)