11 stycznia 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach miał miejsce II Powiatowy Konkurs Recytatorski „Nasze Boże Narodzenie”.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych.

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja twórczości o tematyce bożonarodzeniowej.
  2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich.
  3. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
  4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
  5. Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

WYNIKI KONKURSU

Więcej: " II Powiatowy Konkurs Recytatorski Nasze Boże Narodzenie"