Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach bierze udział w konkursie "Ty decydujesz" - Szkolne Budżety Obywatelskie Powiatu Puławskiego, którego głównym celem jest wzmocnienie i rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski.

Zachęcamy Wychowanków, Rodziców oraz całą społeczność MDK Puławy do składania projektów i głosowaniu na najlepsze propozycje.

SBO jest narzędziem edukacji obywatelskiej, dzięki któremu członkowie społeczności Młodzieżowego Domu Kultury mogą mieć realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie - placówkę. Daje wychowankom szansę na określenie swoich potrzeb i problemów oraz przedstawienie konkretnych rozwiązań, które będą służyć całej społeczności MDK. Ponadto wychowankowie mogą efektywnie wzmacniać swoje kompetencje społeczne, nabywać i rozwijać wiedzę dotyczącą komunikacji, umiejętności przekonywania do swoich pomysłów, dochodzenia do wniosków, planowania i realizacji działań w praktyczny sposób.

Zapraszamy do zapoznania z Regulaminem:

REGULAMIN PROJEKTU / Harmonogram / Karta do głosowania / Formularz projektu / Karta oceny