Drukuj
Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zaprasza do udziału w Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych.
Organizatorem przeglądu jest pracownia teatralna MDK pod kierunkiem p. Marioli Błazik.
Termin: 26-27 kwietnia 2022 r. godz. 9:30 - 11:00.
 
Dziecięce Spotkania Teatralne to impreza adresowana do grup przedszkolnych z miasta i powiatu puławskiego, dzięki której istnieje możliwość zaprezentowania efektów pracy z dziećmi. Stwarza również okazję do wymiany doświadczeń nauczycielom prowadzącym, a także dostarcza artystycznych przeżyć małym wykonawcom i ich rodzicom.
Karty zgłoszeń przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Do pobrania:
Regulamin przeglądu(*pdf)               Karta zgłoszenia(*pdf)