V Turniej Małej Ligi Szachowej (2017-02-14)

Zwycięzcami V Turnieju Małej Ligi Szachowej zostali:
Filip Węgrzynowicz, Filip Dryk (I miejsce)
Damian Hałas i Daniel Wiesiołek (III miejsce).

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów kolejnych turniejach.

Turnieje do Małej Ligi są organizowane w odstępach miesięcznych, a kolejne terminy są ogłaszane sukcesywnie.
Nagrody zostaną wręczone najlepszym (liczyć się będzie suma zdobytych punktów), a także najbardziej wytrwałym uczestnikom na koniec cyklu.
(fot. SG)
  • P2730179
  • P2730180
  • P2730182
  • P2730183
  • P2730184
  • P2730185
  • P2730187
  • P2730189